Reklamační řád

 

Reklamaci nelze uplatnit:

 

1. Bez dokladu o koupi

Při uplatňování reklamace je nutné předložit doklad o koupi zboží, bez tohoto dokladu nebude reklamace přijata.

 

2. Mechanické poškození

Zboží je nutno zkontrolovat při převzetí, na pozdější reklamování poškozeného zboží nebude brána zřetel. Zboží je nutno užívat k účelům tomu předurčeným. Reklamace se nevztahují na mechanické poškození, způsobené nevhodným zacházením.

 

3. Mechanický zásah do zboží

Reklamace se nevztahuje na zboží, do kterého bylo mechanicky zasaženo, respektive na zboží, které nebylo namontováno v souladu s montážním návodem výrobce a došlo u něho k mechanickým úpravám.

 

4. RGB barevné zobrazení

Zobrazení barev u barevných provedení nábytků se může lišit v závislosti na nastavení barev na vašem monitoru a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Zobrazení barev je rovněž limitováno technologií zpracování fotografií v RGB barvách. Na tento typ reklamací nebude brán zřetel.

 

5. Uplynutí garančního období

Reklamace se nevztahují na zboží, které je po uplynutí záruční lhůty (minimální doba 24 měsíců  - pokud není přímo u produktu uvedena delší záruční doba).

 

Postup při reklamaci:

 

1. Odeslání reklamace

Reklamace se uplatňuje u prodejce dle § 625 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.Zaslání (pošta,e-mail) reklamace na firmu KK-koupelny zákazníkem. Reklamaci je nutno sepsat písemně. Telefonické reklamace nepřijímáme.

 

2. Náležitosti reklamace

  • identifikaci reklamujícího a prodávajícího
  • identifikaci reklamovaného výrobku, včetně uvedení data prodeje
  • konkretizaci reklamované vady
  • datum uplatnění reklamace

 

3. Zpracování reklamace

V den přijetí reklamace je zákazník informován o jejím doručení a o postupu jejího řešení.

 

4. Posouzení reklamace:

  • uznaná reklamace - zboží je opraveno, či vyměněno na náklady výrobce
  • neuznaná reklamace - zboží může být vyměněno či opraveno, ale pouze na náklady zákazníka

 

5. Termín řešení

Zákonem stanovená lhůta na řešení reklamaceod písemného podání činí 30 dní.

 

Populární

Naše akce

Doporučujeme

3 190 Kč