Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  KK-koupelny. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu KK-koupelny jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.

 

Reklamace:

Zboží lze reklamovat u provozovatele pouze písemně dle podmínek reklamačního řádu na adrese:

KK-koupelny, Přemyslovců 50, Opava, 74707

Mailem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Práva a povinnosti prodávajícího:

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

 

Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).

 

Kupující má právo do 14 dnů od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Toto však neplatí pro zboží upravené nebo vyrobené na zakázku.

 

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba splnit následující podmínky:

 

  • vrátit zboží včetně jeho příslušenství, nejlépe v původním a nepoškozeném obalu
  • vrácené zboží musí být nepoškozené a nesmí nést známky opotřebení nebo užívání

 

Pokud nebudou tyto podmínky splněny, nebudeme moci Vaše odstoupení od smlouvy považovat za oprávněné. Zboží Vám v takovémto případě bude vráceno společně s vysvětlením, proč je odstoupení od smlouvy neplatné.


Platební podmínky:

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

Platby za objednané zboží v hodnotě do 10 000,- Kč jsou prováděny na dobírku. Při objednávce v celkové hodnotě nad 10 000,- Kč zasíláme zálohovou fakturu pro platbu předem. V případě požadavku zákazníka na platbu zálohové faktury na částku nižší než 10 000,- Kč je možné zálohovou fakturu vystavit.

 

Dodací podmínky:

Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu.
Dopravu kamkoliv po ČR zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního dopravce.

 

Cena dopravy v ČR činí:

 

  • 100,- Kč při hodnotě objednávky do 5000,- Kč s DPH, balíková doprava
  • 300,- Kč při hodnotě objednávky do 5000,- Kč s DPH, doprava s paletou
  • zdarma při hodnotě objednávky nad 5000,- Kč s DPH

 

 

Cena dopravy v SR činí:

 

  • 30 EUR cena objednaného zboží bude přepočítána dle kurzu 26,-Kč/EUR

 

Doprava bude uvedena jako samostatná položka na prodejním dokladu.

 

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel internetového obchodu kk-koupelny.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně kromě dopravce a to jen výhradně pro účely zajištění dodání zboží. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními "letákovými" akcemi, případně spamovou emailovou poštou.

 

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, případně identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

 

Pokud Vás budeme chtít informovat o našich interních akcích, musíme Vás upozornit, že takový email je rozesílán v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb. účinného ode dne 7. 9. 2004 o některých službách informační společnosti. Vaše kontaktní údaje a e-mailová adresa pochází z interních databází společnosti KK-koupelny. Znamená to, že jste v minulosti u společnosti KK-koupelny nakoupili prostřednictvím prodejní sítě, některého z internetových serverů nebo jste se zúčastnili některé ze spotřebitelských soutěží, která vyžadovala zadání kontaktních údajů. V případě, že si jej nepřejete nadále dostávat, prosíme aby jste nás informovali.

 

Populární

Naše akce

Doporučujeme

5 990 Kč
3 190 Kč